Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

บรรลัย หมายถึง/ความหมาย

[บัน-ไล] ก. ตาย, ย่อยยับ, ฉิบหาย, ประลัยก็ว่า.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
บรรลัย : [บันไล] ก. ฉิบหาย, วอดวาย, ย่อยยับ, มอดม้วย, ประลัย ก็ว่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา