Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

น้ำหนึ่ง ภาษาอังกฤษ

(adj.) of the highness grade
คำอธิบาย : มีคุณสมบัติสูงสุดและมีแสงแวววาวบริสุทธิ์ (ใช้แก่เพชร)
คำอื่น ๆ : of the first water; excellent
คำความหมายเดียวกัน : ดีเยี่ยม
ตัวอย่าง : เพชรเม็ดนี้เป็นเพชรน้ำหนึ่งของไทยที่มีราคาสูงมาก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา