Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

น้ำขึ้นให้รีบตัก หมายถึง/ความหมาย

น้ำขึ้นให้รีบตัก : (สํา) มีโอกาสดีควรรีบทํา.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา