Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

น่าแปลก ภาษาอังกฤษ

(adj.) strange
คำอื่น ๆ : odd; queer; freakish
คำความหมายเดียวกัน : น่าประหลาด, น่าพิลึก, น่าฉงนฉงาย, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) be strange
คำอื่น ๆ : be surprising
คำความหมายเดียวกัน : น่าประหลาด, น่าพิลึก, น่าฉงนฉงาย, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง
ตัวอย่าง : เหตุการณ์นี้น่าแปลกที่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา