Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

น่าอร่อย ภาษาอังกฤษ

(v.) be appetizing
คำอื่น ๆ : look delicious; look tasty
คำความหมายเดียวกัน : น่ากิน, น่ารับประทาน
ตัวอย่าง : คนที่หิวย่อมเห็นอาหารน่ากินกว่าปกติ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา