Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นางสาว ภาษาอังกฤษ

(N) miss
คำอธิบาย : คำนำหน้าชื่อหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่มีสามี
คำอื่น ๆ : Ms.
คำตรงกันข้าม : นาย
ตัวอย่าง : เธอเพิ่งจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กหญิงมาเป็นนางสาวเมื่อเร็วๆ นี้
หน่วยนับ : คน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา