Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นาค หมายถึง/ความหมาย

น. ผู้ประเสริฐ; คนผู้ที่ไม่กลับมาทำความชั่วที่ละได้แล้วอีก คือ พระอรหันต์, คนที่เตรียมบวช; งูใหญ่ เป็นสัตว์ในจินตนิยาย; ช้างตัวประเสริฐ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
นาค ๑, นาค : [นาก, นากคะ] น. งูใหญ่มีหงอน เป็นสัตว์ในนิยาย. (ป., ส.). นาค ๒, นาคา ๑ : [นาก] น. ชื่อชนเผ่าหนึ่งอยู่ในบริเวณเทือกเขานาค ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศพม่า มีหลายสาขา เช่น อาโอนาค กูกินาค. นาค ๓, นาค : [นาก, นากคะ] (แบบ) น. ช้าง. (ป.). นาค ๔ : [นาก] (แบบ) น. ไม้กากะทิง. (ป.). นาค ๕ : [นาก] (แบบ) น. ผู้ประเสริฐ, ผู้ไม่ทําบาป; เรียกคนที่ไปอยู่วัดเตรียมตัวจะบวชหรือกําลังจะบวช. (ป., ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา