Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นอนใจ หมายถึง/ความหมาย

ก. วางใจ, ไม่รีบร้อน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
นอนใจ : ก. มั่นใจ, วางใจ, ไม่รีบร้อน.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา