Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

นขลิขิต ภาษาอังกฤษ

(N) parentheses
คำอธิบาย : เครื่องหมายรูปดังนี้ ( ) สำหรับใช้กันข้อความ ตัวหนังสือ หรือตัวเลขไว้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง
คำความหมายเดียวกัน : วงเล็บ, เครื่องหมายวงเล็บ
ตัวอย่าง : ในบทความนี้มีเครื่องหมายนขลิขิตอยู่เต็มไปหมด
หน่วยนับ : อัน
หมายเหตุ : (บาลี, สันสกฤต)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา