Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ธรรมราชา หมายถึง/ความหมาย

น. ผู้เป็นใหญ่ในธรรม หมายถึง พระพุทธเจ้า.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ธรรมราชา : น. พระราชาแห่งธรรม คือ พระพุทธเจ้า, พระราชาผู้ทรงธรรม, พญายม.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา