Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ธรรมกถึก หมายถึง/ความหมาย

[ทำ-มะ-กะ-ถึก] น. ผู้แสดงธรรม, ผู้เทศน์, นักเทศน์.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ธรรมกถึก : น. เรียกพระที่เป็นนักเทศน์ผู้แสดงธรรมว่า พระธรรมกถึก. (ป. ธมฺมกถิก).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา