Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ทิศตะวันออก ภาษาอังกฤษ

(n.) east
คำอธิบาย : ทิศทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า
คำความหมายเดียวกัน : ทิศบูรพา
คำตรงกันข้าม : ทิศตะวันตก, ทิศประจิม
ตัวอย่าง : ประเทศไทยมีอาณาเขตทิศตะวันออกจดประเทศลาว และประเทศกัมพูชา

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา