Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ทำใจ ภาษาอังกฤษ

(v.) restraint one’s mind
คำอื่น ๆ : control one’s mind
คำความหมายเดียวกัน : บังคับใจ, ควบคุมใจ
ตัวอย่าง : สุดากำลังทำใจเรื่องที่เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา