Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ทำงาน ภาษาอังกฤษ

(v.) work
คำอธิบาย : ปฏิบัติหน้าที่
คำอื่น ๆ : do a job; do a task
คำความหมายเดียวกัน : ดำเนินการ, ดำเนินกิจการ, ปฏิบัติการ
ตัวอย่าง : เขาทำงานรักษาคนที่มีอาการผิดปกติทางจิต

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา