Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ทำความเข้าใจ ภาษาอังกฤษ

(v.) try to understand
คำอธิบาย : พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น
คำอื่น ๆ : endeavour to grasp
ตัวอย่าง : เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) try to understand
คำอธิบาย : พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น
คำอื่น ๆ : endeavour to grasp
ตัวอย่าง : เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) try to understand
คำอธิบาย : พยายามเข้าใจความหมายของสิ่งนั้น
คำอื่น ๆ : endeavour to grasp
ตัวอย่าง : เรื่องเพศเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา