Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ทะเลาะ ภาษาอังกฤษ

(v.) quarrel
คำอธิบาย : ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, โต้เถียงกัน, เป็นปากเป็นเสียงกัน
คำอื่น ๆ : exchange words; argue; dispute; wrangle
คำความหมายเดียวกัน : วิวาท, ทุ่มเถียง, เถียง, ทะเลาะเบาะแว้ง
คำตรงกันข้าม : ปรองดอง, สามัคคี
ตัวอย่าง : รัฐมนตรีคนนี้สร้างปัญหาจนขัดแย้ง หรือทะเลาะกับคนอื่นมามากแล้ว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา