Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ทอดพระเนตร ภาษาอังกฤษ

(v.) look at (of Royalty)
คำความหมายเดียวกัน : ดู, ชม, มองดู, เพ่ง, จ้อง, พิศ, ทัศนา
ตัวอย่าง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรวิว บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
หมายเหตุ : (ราชา)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา