Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ทรวดทรง หมายถึง/ความหมาย

[ซวด-ซง] น. รูปร่าง, สัณฐาน, เขียน ซวดทรง ก็ได้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ทรวดทรง : [ซวดซง] น. รูปร่าง, สัณฐาน, (โบ) ซวดทรง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา