Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ต้นกล้วย ภาษาอังกฤษ

(N) banana tree
คำอธิบาย : ลำต้นของต้นกล้วย มีลักษณะเป็นกาบเรียงอัดแน่นเป็นแท่งตรง มีน้ำหนักเบา
ตัวอย่าง : ที่บ้านสวนของคุณยายปลูกต้นกล้วยไว้ถึง 20 ต้น
หน่วยนับ : ต้น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา