Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ตีนคู้ ภาษาอังกฤษ

(N) name of Thai vowel
คำอื่น ๆ : accent mark; tone
คำความหมายเดียวกัน : สระอู

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา