Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ตามแฟชั่น ภาษาอังกฤษ

(adv.) fashionably
คำอธิบาย : ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
คำอื่น ๆ : in fashion
คำความหมายเดียวกัน : ตามสมัยนิยม
คำตรงกันข้าม : ล้าหลัง
ตัวอย่าง : วัยรุ่นสมัยนี้มักใช้คำพูดตามแฟชั่น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา