Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ตั้งชื่อ ภาษาอังกฤษ

(v.) name
คำอื่น ๆ : call; assume a name; choose a name; denominate
คำความหมายเดียวกัน : ให้ชื่อ, ขนานนาม, เรียกชื่อ, กำหนดชื่อ
ตัวอย่าง : เกาะนี้ตั้งชื่อตามนามของผู้ค้นพบ

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา