Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ตัวอักษร ภาษาอังกฤษ

(N) letter
คำอธิบาย : สัญลักษณ์แทนเสียงในภาษามนุษย์
คำอื่น ๆ : character; alphabet
คำความหมายเดียวกัน : ตัวหนังสือ, ตัวอักขระ, ตัวเขียน
ตัวอย่าง : ภาษาไทยมีตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะถึง 44 ตัว ทำให้ยากที่คนต่างชาติจะเรียนรู้ได้เร็ว
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) letter
คำอธิบาย : สัญลักษณ์แทนเสียงในภาษามนุษย์
คำอื่น ๆ : character; alphabet
คำความหมายเดียวกัน : ตัวหนังสือ, ตัวอักขระ, ตัวเขียน
ตัวอย่าง : ภาษาไทยมีตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะถึง 44 ตัว ทำให้ยากที่คนต่างชาติจะเรียนรู้ได้เร็ว
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา