Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ตัวพิมพ์ ภาษาอังกฤษ

(n.) types
คำอื่น ๆ : type faces

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) type
คำอธิบาย : ตัวอักษรที่เกิดจากการพิมพ์ไม่ใช้เกิดจากการเขียนด้วยลายมือ
คำอื่น ๆ : print hand
คำความหมายเดียวกัน : ตัวอักษร
คำตรงกันข้าม : ตัวเขียน
ตัวอย่าง : ฉันชอบตัวพิมพ์มากกว่าตัวเขียนเพราะอ่านง่ายกว่า
หน่วยนับ : ตัว

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา