Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ตะแบงมาน หมายถึง/ความหมาย

ว. อาการห่มผ้าอย่างหนึ่ง คือห่มผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง ๒ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ หญิงไทยแต่ก่อนใช้ห่มตะแบงมาน เวลาทำงานกระฉับกระเฉงเช่น ตำข้าวหรือต่อสู้กัน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ตะแบงมาน : ว. วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายทั้ง ๒ ไขว้ไปผูกที่ ต้นคอ, ตะเบ็งมาน ก็ว่า.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา