Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ตะวันออก ภาษาอังกฤษ

(N) east
คำอธิบาย : เรียกทิศที่ดวงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
คำอื่น ๆ : eastern
คำความหมายเดียวกัน : ทิศตะวันออก
คำตรงกันข้าม : ทิศตะวันตก
ตัวอย่าง : จันทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) the Orient
คำอธิบาย : เรียกประชาชนที่อยู่ในทวีปเอเชียส่วนมากเป็นพวกผิวเหลือง ว่าชาวตะวันออก
คำอื่น ๆ : the eastern countries; the east
คำความหมายเดียวกัน : ชาวตะวันออก
ตัวอย่าง : ชาวตะวันออกมักมีผิวสีขาว-เหลือง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา