Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ตะกร้อ ภาษาอังกฤษ

(N) muzzle
คำอธิบาย : เครื่องสานสำหรับสวมปากม้าหรือปากหมา
ตัวอย่าง : สุนัขตัวนั้นไม่สบายเจ้าของจึงต้องใส่ตะกร้อครอบปากไว้

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) rattan ball
คำอธิบาย : ลูกกลมสานด้วยหวายเป็นตาๆ สำหรับเตะ
คำความหมายเดียวกัน : ลูกตะกร้อ
ตัวอย่าง : ทุกๆ เย็นจะมีการแข่งขันเตะตะกร้อที่สนามเด็กเล่นข้างชุมชนวัดใหม่
หน่วยนับ : ลูก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) long-handled fruit-picker
คำอธิบาย : เครื่องมือสอยผลไม้ มีด้ามยาว ทำด้วยไม้เป็นซี่ รูปปล่องยาวรีคล้ายกาบปลี ตรงปากมีฟันสำหรับสอย
คำอื่น ๆ : fruit-picker made of a wicker scoop fixed to long handle
ตัวอย่าง : พ่อใช้ตะกร้อสอยชมพู่ที่อยู่บนยอดสูง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา