Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ตง หมายถึง/ความหมาย

น. ไม้เครื่องเรือนที่วางทับบนรอด สำหรับรองพื้น หรือฟาก; ชื่อไม้ไผ่ชนิดหนึ่ง เรียก ไม้ไผ่ตงลำต้นใหญ่ ไม่มีหนาม.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ตง ๑ : น. ไม้เครื่องเรือนที่วางบนรอดหรือคานสําหรับรองพื้นกระดานหรือฟาก. ตง ๒ : น. ชื่อไผ่ชนิด Dendrocalamus asper (Schult. f.) Heyne ในวงศ์ Gramineae ลําต้นใหญ่ ไม่มีหนาม หน่อกินได้.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา