Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ดำริ หมายถึง/ความหมาย

[ดำ- หฺริ] ก. คิด, ไตร่ตรอง. (แผลงมาจาก ตริ)
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ดำริ : [-หฺริ] ก. คิด, ไตร่ตรอง. (แผลงมาจาก ตริ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา