Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ดังนี้ ภาษาอังกฤษ

(adv.) as follows
คำอธิบาย : เช่นนี้
คำความหมายเดียวกัน : ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง : กิจวัตรประจำวันของเขามีดังนี้ ตื่นนอนตอน 3 โมงแล้วไปก็ออกกำลังกายแล้วค่อยออกไปทำงาน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา