Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ดอกรัก ภาษาอังกฤษ

(N) kind of decorative pattern
คำอธิบาย : ชื่อลวดลายชนิดหนึ่ง
คำความหมายเดียวกัน : ลายดอกรัก
ตัวอย่าง : ดอกรักเป็นชื่อเรียกลายไทยชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ : ลาย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(N) crown flower
คำอื่น ๆ : Calotropis giantea
ตัวอย่าง : ดอกรักเป็นดอกไม้ที่นำมาใช้ร้อยเป็นพวงมาลัยได้
หน่วยนับ : ดอก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา