Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ดอกมะลิ ภาษาอังกฤษ

(N) jasmine
ตัวอย่าง : ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่
หน่วยนับ : ดอก

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา