Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ดล หมายถึง/ความหมาย

1.(มค. ตล) น. พื้น, ชั้น, เช่น พสุธาดล. 2.(ขม.) ก. ถึง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ดล ๑, ดล- : [ดน, ดนละ-] น. พื้น, ชั้น, เช่น พสุธาดล. (ป., ส. ตล). ดล ๒ : [ดน] ก. ถึง. (ข. ฎล่). ดล ๓ : [ดน] ก. ให้เป็นไป, ทําให้แล้ว, ตั้งขึ้น, เผอิญให้เป็นไป, บันดาลให้เป็นไป.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา