Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ซอส ภาษาอังกฤษ

(N) sauce
คำอธิบาย : เครื่องปรุงรส มีลักษณะเหลวหรือค่อนข้างข้น ใช้จิ้มหรือปรุงอาหารเพื่อให้มีรสชาติดีขึ้น
ตัวอย่าง : ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศขายดีเป็นอันดับหนึ่ง
หมายเหตุ : (อังกฤษ)

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา