Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว
ก. ต่อยด้วยกำหมัด.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ก : ก. ต่อยด้วยหมัดหรือกําปั้น.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
กมวย : น. ื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
น. นกสาลิกา.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
กา : [ะ] (กลอน) น. นกสาลิกา. (กล่อม้างของเก่า).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
[ะ-คะ] (มค. ค = แผ่นดิน) น. แผ่นดิน; คน, สัตว์. ว. เคลื่อนไหวได้.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ค : [ะคะ] (แบบ) น. แผ่นดิน เ่น คสัตว์ ว่า สัตว์ที่อาศัย แผ่นดิน. (ป., ส.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
[ะ-คะ-ดี] (มค. คติ; สก. คตี) น. สัตว์ตัวเมีย, นางโค, พระธรณี, มหาน, มนุษยาติ, โลก, จักรวาล.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
คดี : ดู ค. คดี : [ะคะดี] น. แผ่นดิน เ่น แลเนืองนองด้วยมนุษยาติ เดียรดาษคดี. (ม. คําหลวง วนปเวสน์). (ป. คติ; ส. คตี).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน
น. ผู้มีพระธรณีเป็นายา คือ พระราา.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร

1 - 10 of 1,415 words , pages 1/142 ,   go to page    
โฆษณา