Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ช่วยตัวเอง ภาษาอังกฤษ

(v.) masturbate
คำอธิบาย : สำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง
คำความหมายเดียวกัน : อัตตกามกิริยา

พจนานุกรม Lexitron Dictionary
(v.) help oneself
คำอธิบาย : กระทำกิจใดๆ ด้วยตนเอง
คำอื่น ๆ : do it yourself
ตัวอย่าง : พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักช่วยตนเองเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยของเขา

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา