Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ชุติมา หมายถึง/ความหมาย

(มค. ชุติมา; สก. ชฺยุติมตฺ) น. ผู้มีความรุ่งเรือง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ชุติมา : น. ผู้มีความรุ่งเรือง. (ป.; ส. ชฺยุติมตฺ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา