Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ชานอ้อย ภาษาอังกฤษ

(N) bagasse
คำอธิบาย : กากอ้อยที่เคี้ยวแล้วเป็นต้น
คำอื่น ๆ : trash
คำความหมายเดียวกัน : กากอ้อย
ตัวอย่าง : คนที่กินอ้อยควรจะคายและทิ้งชานอ้อยให้เป็นที่เป็นทางเพื่อความสะอาดของบ้านเมือง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา