Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ชักใย หมายถึง/ความหมาย

ชักใย : (สํา) ก. บงการอยู่เบื้องหลัง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา