Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ชักเย่อ ภาษาอังกฤษ

(N) tug-of-war
คำอธิบาย : ชื่อการเล่นอย่างหนึ่งโดยให้ผู้เล่น 2 ฝ่ายพยายามดึงเชือกให้กึ่งกลางของเชือกเข้ามาในแดนตน
ตัวอย่าง : การแข่งขันกีฬาสีของบริษัทปีนี้มีการแข่งขันชักเย่อด้วย

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา