Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ชักสื่อ หมายถึง/ความหมาย

ชักสื่อ : ก. แนะนําชายหญิงให้รู้จักกันในฐานชู้สาว.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา