Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ชวา หมายถึง/ความหมาย

น. ชื่อเกาะและคนในเกาะแห่งประเทศอินโดนีเซีย (อก. Java); ชื่อนกเขาพันธุ์หนึ่ง; ชื่อปี่ชนิดหนึ่ง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ชวา : [ชะ] น. ชื่อเกาะสําคัญที่สุดและเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย, (โบ) ใช้ว่า ยะวา ก็มี, เรียกประชาชน ที่พูดภาษาชวาว่า ชาวชวา; ชื่อปี่ชนิดหนึ่ง เรียกว่า ปี่ชวา.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา