Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ชย หมายถึง/ความหมาย

[ชะ-ยะ] (มค. ชย) น. การชนะ, พระอาทิตย์, ชื่อพระอรชุน (โอรสพระปาณฑุ), พระอินทร์, ปรกติเขียน ชัย. ชยบาล น. ผู้รักษาชัย คือ พระราชา, พระพรหม, พระวิษณุ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
ชย, ชย : [ชะยะ] น. การชนะ. (ป., ส.). (ดู ชัย).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา