Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

ฉลากยา ภาษาอังกฤษ

(n.) label
คำอธิบาย : ป้ายบอกชื่อยา ใช้ปิดขวดยารักษาโรค
คำความหมายเดียวกัน : สลากยา
ตัวอย่าง : ลูกจ้างคอกปศุสัตว์อ่านฉลากยาผิด และผสมยาพิษทำให้วัวตายทั้งฝูง
หน่วยนับ : แผ่น

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา