Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

จุ๊บแจง หมายถึง/ความหมาย

น. ชื่อหอยทะเลชนิดหนึ่ง กาบเดียว ตัวค่อนข้างยาว; ชื่อเพลงไทยชนิดหนึ่ง.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
จุ๊บแจง ๑ : น. ชื่อหอยทะเลกาบเดี่ยวชนิด Cerithidea obtusa ในวงศ์ Potamididae เปลือกผิวขรุขระเวียนเป็นวง รูปร่างค่อนข้างยาว ปลาย แหลม สีเทาอมดํา. จุ๊บแจง ๒ : น. ชื่อเพลงไทยทำนองหนึ่ง.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา