Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

จุนเจือ หมายถึง/ความหมาย

ก. เจือจาน, อุดหนุน.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
จุนเจือ : ก. อุดหนุน, เผื่อแผ่.
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา