Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

จุติ หมายถึง/ความหมาย

[จุ-ติ, จุด-ติ] (มค. จุต; สก. จฺยุติ) ก. เคลื่อน, ตาย, โดยมากใช้สำหรับเทวดาและเป็นอาการของจิตดับเมื่อคราวตาย.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
จุติ : [จุ-ติ, จุดติ] ก. เคลื่อน, เปลี่ยนสภาพจากกำเนิดหนึ่งไปเป็นอีกกำเนิดหนึ่ง, (มักใช้แก่เทวดา). (ป.; ส. จฺยุติ).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา