Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

จำนวน ภาษาอังกฤษ

(N) amount
คำอธิบาย : ยอดรวมที่กำหนดนับไว้เป็นส่วนๆ
คำอื่น ๆ : quantity; sum
ตัวอย่าง : พวกเขามีงานค้างอยู่จำนวนหนึ่ง

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา