Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

จำนวนนับ ภาษาอังกฤษ

(N) counting number
คำอธิบาย : จำนวนที่เกิดจากการนับ ได้แก่ 1, 2, 3, 4
คำอื่น ๆ : digit
ตัวอย่าง : ในที่นี้เราจะศึกษาถึงจำนวนนับของการสลับของและการผสมของบางประเภทเท่านั้น
หน่วยนับ : จำนวน

พจนานุกรม Lexitron Dictionary

โฆษณา