Online English-Thai-Thai Dictionary
โฆษณา

พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย , ไทย-ไทย :

เลือกภาษา กรอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ศัพท์ภาษาไทย คลิ๊กปุ่ม 'แปล/ค้นหา' , แปลภาษา แปลประโยค ภาษาอังกฤษ
ตรงตัว

จับฉ่าย หมายถึง/ความหมาย

(จ.) น. ผักสิบอย่าง คือ ปะปน, ไม่เป็นพวก, ผักหลายอย่างรวมกัน, ใช้เป็นชื่อแกงที่มีผักต่างๆ.
พจนานุกรม อ.เปลื้อง ณ.นคร
จับฉ่าย : น. ชื่ออาหารอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลาย ๆ อย่าง. (ปาก) ของต่าง ๆ ที่ปะปนกันไม่เป็นสํารับ ไม่เป็นชุด. (จ.).
พจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน

โฆษณา